رئیس اداره درآمد

نام و نام خانوادگی: عقیل پیشدار

سمت: رئیس اداره درآمد

 

وظیفه این اداره دریافت شهریه،کنترل پرداختی های دانشجویان و رفع نواقص دریافت و پرداخت دانشجویان می باشد.


- چگونگی پرداخت شهریه از طریق کارت های بانکی :
پرداخت شهریه بصورت اینترنتی تنها از طریق کارت بانکهای عضو شتاب امکان پذیر می باشد، لذا دانشجویانی  که  کارتهای  فوق را دارند می توانندبا مراجعه به سایت وانتخاب درگاه بانک ملی نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
تذکر: از فاش کردن رمز دوم خود به دیگران جداً خودداری فرمایید و چنانچه از کافی نت های شهری برای پرداخت استفاده می کنید به محض خروج از مکان مربوطه در اولین خود پرداز بانکی نسبت به تغییر رمز دوم اقدام نمایید.