رئیس اداره صندوق رفاه دانشجوئی

نام و نام خانوادگی: زهرا عظیمی

سمت: رئیس اداره صندوق رفاه دانشجوئی

خدمات و شرح وظایف:

این صندوق به منظور کمک به دانشجویان در پرداخت شهریه ایجاد شده است و دانشجویان عزیز حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتخاب واحد بایستی به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه و تقاضای تقسیط یا دریافت وامهای متعدد نموده تا پس از آن بتوانند از خدمات کلاسهای آموزشی، دریافت فرم تثبیت انتخاب واحد(فرم تاییدیه کلاسی) گواهی اشتغال و... بهره مند شوند. این صندوق در طول تحصیل وام در قالب تسهیلات دانشجویی، اجاره مسکن، ازدواج و ضروری به دانشجویان پرداخت می نماید.
- انواع وامهای پرداختی صندوق رفاه و شرایط دریافت و باز پرداخت آن :
۱) قرض الحسنه شهریه برای کلیه مقاطع تحصیلی ۵۰ درصد کل شهریه و بازپرداخت آن طی حداکثر ۱۲ ماه است.
۲) قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی مبلغ  ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال و باز پرداخت آن برای ۹ماه است.
۳) قرض الحسنه اجاره مسکن مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال و  باز پرداخت آن برای ۱۲ ماه است.
۴) قرض الحسنه ازدواج مبلغ  ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال و  باز پرداخت آن برای ۱۸ ماه است.
۵) قرض الحسنه ضروری مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بازپرداخت آن برای ۱۸ ماه است.
۶) قرض الحسنه بلند مدت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب مبالغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال، ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که از سوی وزارت علوم اختصاص مییابد و بازپرداخت آن پس از فارغ التحصیلی است.
تبصره۱ : دانشجویان عزیز می توانند به شرط بازپرداخت و تسویه حساب به موقع اقساط وام های کمک هزینه تحصیلی و اجاره مسکن را چند بار در طول تحصیل دریافت نمایند.
تبصره۲ : حداکثر زمان دریافت وام ازدواج دانشجویی ۱۲ ماه پس از عقد می باشد.
- شرایط دریافت وام
جهت دریافت وام شهریه چک یا سفته به میزان ۱۲۰ درصد مبلغ وام مورد نیاز می باشد. جهت دریافت وام های کمک هزینه، اجاره مسکن، ازدواج و ضروری علاوه بر چک به میزان ۱۲۰ درصد مبلغ وام، کپی شناسنامه ضامن و همچنین آخرین فیش حقوقی ضامن مورد نیاز می باشد. کارمزد همه وام ها  ۵/۲ درصد می باشد.
همچنین امکانات رفاهی از قبیل بوفه دانشجویی، تاکسی تلفنی و دفتر های چاپ و تکثیر و فروش لوازم التحریر برای استفاده دانشجویان عزیز در دانشگاه دایر می باشد.