اطلاعیه بیمه مازاد کارکنان و اعضای هیات علمی

۱۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۰ کد : ۵۵ اخبار حوزه معاونت
تعداد بازدید:۱۳۱۰

قابل توجه کلیه کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی
با سلام
بدین وسیله به آگاهی می رساند با توجه به بخشنامه ی شماره ی ۵۰/۳۶۰۹۸ مورخ ۲۷/۰۵/۹۵ قرارداد بیمه مازاد درمان کارکنان و اعضاء هیأت علمی برای مدت یکسال دیگر از تاریخ۰۱/۰۵/۹۵ لغایت ۳۱/۰۴/۹۶ تمدید گردید.
حق بیمه برای هر یک از کارکنان و افراد تحت تکفل آنان در صندوق عادی ماهانه ۱۴۰۰۰۰ریال می باشد که مبلغ ۶۰۰۰۰ آن توسط واحد دانشگاهی و مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال از حقوق متقاضی کسر می شود. در صندوق ویژه حق بیمه معادل ۲۷۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۱۲۰۰۰۰ آن توسط واحد دانشگاهی و مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال آن توسط کارمند پرداخت می شود.
لذا جهت عضویت کارکنان جدید الاستخدام و افراد تحت تکفل جدید و یا تغییر صندوق از عادی به ویژه و بالعکس فرم پیوست را به طور کامل تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۵/۰۶/۹۵ به اداره ی کارگزینی تحویل نمایند.
( در صورت انصراف از عضویت در صندوق لطفاً کتباً به اداره ی کارگزینی اعلام نمایید)
کارکنانی که در سال قبل تحت پوشش بیمه مازاد درمان کارکنان دانشگاه نبوده اند و یا وقفه ای در عضویت آنها ایجاد گردیده است در صورت عضویت در صندوق فوق در سال جاری بایستی برای کلیه هزینه ها حداقل ۶ ماه و برای زایمان و کورتاژ و سزارین حداقل ۹ ماه دوره انتظار را سپری کنند
عضویت کارکنان فقط در ابتدای قرارداد امکان پذیر بوده و به هیچ وجه در طول مدت قرارداد نمی توانند درخواست عضویت یا لغو عضویت خود را اعلام نمایند
بیمه شدگانی که در طول قرارداد صاحب فرزند شده یا ازدواج می کنند موظفند حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تحویل تصویر شناسنامه یا عقدنامه اقدام نمایند
افراد تحت تکفل از لحاظ عضویت در نوع صندوق تابع بیمه شده ی اصلی می باشند
فرم درخواست عضویت و شرایط و تعهدات صندوق ها پیوست می باشد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با اداره ی کارگزینی داخلی ۱۰۶۱ تماس بگیرید

دریافت فایل

 


نظر شما :